Pengenalan

Antara objektif utama konvensyen ini diadakan adalah:-

  1. Untuk mendedahkan sejarah kegemilangan tamadun China kepada masyarakat khususnya generasi muda.
  2. Untuk menghimpunkan wakil-wakil China sedunia dan mewujudkan jalinan perhubungan sesama bangsa Melayu.
  3. Berkongsi pengalaman GPTD dalam menjejaki tamadun China di luar Malaysia dan projek yang dilaksanakan.
  4. Mendapat resolusi yang bermanfaat untuk generasi hari ini, merancang dan melaksanakan pelan tindakan ke arah menyantuni kegemilangan tamadun China, Melayu – Islam.
  5. Mengetengahkan pengaruh Islam kepada kemajuan yang dikecapi oleh Tamadun China.